Kvitnutie bambusov.

   Jednou zo zaujímavostí u bambusov je ich kvitnutie. Každý rod má geneticky zakódovaný cyklus kvitnutia, ktorý sa pohybuje zhruba v rozmedzí štyridsať (Chusquea), až stodvadsať rokov ( Fargesia). V tomto období zakvitnú súčasne na celom svete. Kvitnutie prebieha podľa kondície rastliny 1 – 3 roky. Niektoré druhy bambusov dajú celú svoju energiu do tvorby potomstva, v tom prípade rastlina zhodí listy a všetky steblá sú v kvete., iné zakvitnú sporadicky len na niektorých steblách a nemusíme si to ani všimnúť (niektoré druhy rodu Phyllostachys). Väčšina rastlín sa kvitnutím a produkciou semien natoľko vyčerpá, že odumrú. U rodu Fargesia je to pravidlo, u rodu Phyllostachys, ktoré zakvitnú naraz, sa rastliny väčšinou len oslabia a po období kvitnutia začínajú opäť nanovo rásť. Nakoľko bambusov je veľmi veľa druhov, niektoré sú len novo objavené, nie je u niektorých zistený ich cyklus kvitnutia, takže určité riziko, že nám zakúpená rastlina zakvitne tu je. Ďalšou skupinou bambusov, u ktorých nevieme odhadnúť cyklus kvitnutia, sú rastliny množené laboratórne (in-vitro). Pri týchto rastlinách ( nie všetkých) je narušený genetický kód a hrozí predčasné kvitnutie. Moja rastlina Fargesia murieliae 1992, zakúpená z Holandska od f. Kimmei, ktorá pôvodne mala byť semenáč novej generácie, bola rastlina množená in-vitro a zakvitla po dvadsiatich, miesto sto dvadsiatich rokoch! (Fargesia murieliae). Podľa dostupných informácii takto kvitnú aj odrody Phoenix, Kranich, Themse, Favorit, Mae, Spezial, ktoré boli množené z pôvodnej Fargesie murieliae, ktorá bola v laboratórnych podmienkach hormonálne upravená a jej cyklus kvitnutia sa len predĺžil. Niektorí obchodníci tieto rastliny predávajú aj pod inými názvami, dokonca predávajú aj kvitnúce rastliny odsúdené na zánik. U rastlín rodu Fargesia murieliae novej generácie množených klasickým spôsobom (delením) toto riziko nehrozí najbližších sto rokov, nakoľko tento druh kvitol začiatkom deväťdesiatich rokov. Toto platí aj u Fargesia nitida, ktorej odrody kvitli v priebehu prvej dekády tohto storočia.

Kvitnutie Fargesia murieliae 1992 (rok 2012)


Pred kvitnutím

Pred kvitnutím

Kvet

Kvet

Po odkvitnutí

Po odkvitnutí

Nová generacia

Kvitnutie Fargesia nitida Mc. Clure (rok 2010 -2011)


Kvet

Kvet

Kvitnutie Phyllostachys rubicunda (rok 2010 – 2012)


Kvet

Kvet

Zarodené steblá

Steblo zo semenami

Odumierajúce steblá

Odumierajúce steblá
a nová generácia stebiel

Nová generácia rastlín
 
 Odumreté steblá
 
 Odumreté steblá

Kvitnutie Pleioblastus shibuyanus Tsuboi (rok 2012)


Kvet

Kvet

Odumretá rastlina

Nová generácia

Nová generácia


Kvitnutie v najbližšej dobe by podľa dostupných informácii nemalo hroziť u týchto druhov množených klasickým spôsobom:
-Arundinaria gigantea
-Borinda fungosa
-Chimonobambusa marmorea
-Chusquea celou (kvitnutie v 90-tych rokoch)
-Drepanostachyum hookerianum
-Fargesia dracocephala v kultivaroch (kvitnutie v 90-tych rokoch)
-Fargesia denudata v kultivaroch (kvitnutie v 90-tych rokoch)
-Fargesia demissa v kultivaroch (kvitnutie v 10-tych rokoch)
-Fargesia sp.Jiuzhaigou v kultivaroch (kvitnutie v 90-tych rokoch)
-Fargesia murieliae v kultivaroch (kvitnutie v 90-tich rokoch)
-Fargesia nitida v kultivaroch (kvitnutie v 10-tych rokoch)
-Fargesia robusta v kultivaroch ( kvitnutie v 80-tych rokoch)
-Fargesia sp. Taibashan 1, 2 (kvitnutie v 90-tach rokoch)
-Phyllostachys aurea
-Phyllostachys flexuosa v kultivaroch
-Phyllostachys heteroclada v kultivaroch
-Phyllostachys kwangsiensis (rok 2010)
-Phyllostachys praecox , Notata, Viridisulcata
-Phyllostachys rubicunda (rok 2012)
-Pleiblastus chino Pumilus
-Pleioblastus shibuianus nová generácia
-Pleiblastus simonii Variegata
-Pseudosasa japonica
-Sasa kurilensis
-Sasa veitchi Minor
-Sasaela ramosa
-Semiarundinaria fastuosa
-Yushania anceps

Späť